Buchcover: Zhan Dui. Geschmolzenes Eisen. 9783991140139