Holzscheitln

Mundartgedichte aus der Oberpfalz

von

Gsundheit

Zeckerlfett und kugelrund
d Hauptsach is, mia sam ma gsund.

Da Blutdruck jogt oan d Wärm ins Gsicht,
an großn Zeha plogt de Gicht.
Wiar a Ochs schnaufft ma beim Geha,
a Tröpferl bleibt unda da Nosn steha.

As Cholesterin vertrogt se net mit oan,
Hüftn, de is a scho erneiert worn.
Kniascheibn schnackln bei jedn Schritt
und d Bumpn de duat aa net mit.

Trotzdem ißt ma wos oan schmeckt
bis des nächste Trum varreckt
wenn a Infarkt as Hirn afweckt,
und da Teifl dia Zung aussatreckt